Regalskeppet Vasa sjönk på sin jungfrutur 1628. Inte förrän 1956 lokaliserades hon och bröt åter vattenytan vid bärgningen den 24 april 1961. Efter 333 år på havets botten...Här får ni information om oss som bedriver verksamhet och butiker på kronhusbodarna i Göteborg city. Runt gården i bodarna
finns bland annat glasstudio, krukmakeri, cafe, skinn och läder verkstad och silversmedja mm. 


Butik och verkstad, Kronhusbodarna Postgatan 8B   411 13 Göteborg