Ända sedan starten har Bäx Krukmakeri producerat repliker på uppdrag åt muséer runt om i Sverige. För att kunna återge ett gammalt keramikföremål korrekt, måste originalet - eller det som finns kvar! - studeras omsorgsfullt. Vissa föremål består enbart av skärvor och kan bara studeras via fotografier.
 


Original av den s k Landskronakoppen från 1500-talet 


Replik från Bäx

Material, färg och form ska återges så nära som möjligt och vid framtagning av repliker måste man också ta hänsyn till att tiden ofta gått hårt åt de gamla föremålen. Både färg och material kan ha ändrat utseende. Allt arbete utförs enligt gamla hantverkstraditioner.
Replikerna säljs endast i respektive museums butiker.
Vid utgrävning vid Herrevads kloster i Klippan fann man en s k trefoting. Från skärvor och via teckningar togs den färdiga repliken fram.
På Vasamuséet i Stockholm finns originalen bevarade från Regalskeppet som sjönk 1628. Med hjälp av skärvor, bilder och ritningar finns en hel serie repliker framtagna.


Bäx Krukmakeri producerar repliker åt
Vasamuséet i Stockholm, Landskrona Museum, Bohus Fästning och Sjöbo Museum.

 

Äggakakefat
Äggkakefatet som ursprungligen gjordes av Axel Elfstrands krukmakeri i Sjöbo
vilket idag är ett museum . Jag tillverkar repliker på fatet, skål och äggkoppar till museet. 

Verkstad och butik, Kronhusbodarna Postgatan 8B   411 13 Göteborg